Lokalny Program Rewitalizacji dla Krapkowic

Jesteś tutaj: Strona główna \ Bez kategorii \ Lokalny Program Rewitalizacji dla Krapkowic
16 czerwca 2016 - 20:02, dodano przez , in Bez kategorii, Brak komentarzy

Gmina Krapkowice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to dokument, stanowiący wieloletni plan działań, który usprawni planowany w mieście proces rewitalizacji. W ramach LPR zostanie wykonana analiza problemów miasta oraz jego mieszkańców, co pozwoli na wskazanie obszarów z ich największym nagromadzeniem oraz potencjałem do podjęcia działań. Poprzez zaplanowane i wpisane do LPR przedsięwzięcia, rewitalizacja wyprowadzi wskazany obszar ze stanu kryzysowego oraz rozwiąże zdiagnozowane problemy.

Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji – podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru miasta. Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.

O autorze:

Dodaj komentarz

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020