Raportowanie: Raporty z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Jesteś tutaj: Strona główna \ LPR Krapkowice \ Raportowanie

W rozdziale tym zamieszczone zostaną raporty z realizacji LPR Gminy Krapkowice, które powstaną w wyniku prowadzonego monitoringu.

Monitoring będzie prowadzony cyklicznie co pół roku przynajmniej przed dwa lata od momentu uchwalenia dokumentu. Informacje będą uzupełniane wraz z postępem prac. Dokładny zakres monitoringu zostanie określony po zakończeniu prac nad dokumentem.

 

Raport I z LPR

Raport II z LPR

Raport III z LPR

Raport IV z LPR

Raport V z LPR

Raport VI z LPR

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020